Disclaimer

MountGreen (Kamer van Koophandel: 63530872) verleent je toegang tot www.mountgreen.nl en nodigt je uit naar hartelust te shoppen in onze winkel. MountGreen behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


MountGreen spant zich in om de inhoud van www.mountgreen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.mountgreen.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MountGreen.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.mountgreen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten helaas geen overeenkomst claimen met MountGreen. Voor op www.mountgreen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MountGreen geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij MountGreen en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MountGreen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.