Nieuwsbrief december 2016

 • Geplaatst op
 • Door Maarten van den Berg
 • 4
Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief:

- Duurzame intensivering
- Prijsvraag tussen de regels
- Nieuwkomers in het assortiment
- Het klimaatbericht (temperatuur, zee-ijs, CO2)

DUURZAME INTENSIVERING

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de Atlas met kansen voor landrestauratie. In deze nieuwsbrief een blik op enkele concrete maatregelen. Die zijn er wel degelijk, zo blijkt.

Aangezien de bevolking voorlopig doorgroeit (2 miljard extra in de komende 40 jaar) en de welvaart stijgt, verwacht de FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie) tussen 2010 en 2050 een verdubbeling van de vraag naar voedsel in ontwikkelingslanden en een toename van 70% in ontwikkelde landen. De vraag is of de landbouwsector dat kan leveren zonder het landbouwareaal uit te breiden. Dezelfde FAO denkt van wel. En dan niet door nóg meer schaalvergroting en nóg meer kunstmest gebruik, maar door... Sustainable Intensification.

Verduurzaming en intensivering. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet per se. Door beter aan te sluiten op de dynamiek van ecosystemen gaat de productiviteit omhoog en neemt tegelijkertijd de natuurwaarde toe. Dat het niet om een proefballetje gaat blijkt uit het onderliggende programma en het reppen over een nieuw landbouw paradigma waarin de ecosysteem benadering tot een nieuwe groene revolutie moet leiden. Een paar voorbeelden uit de Toolkit van Save and Grow en het Sustainable Crop Production Intensification platform van de FAO:

 • Geïntegreerde voedsel en vee systemen (pasture cropping) 
 • Gewasrotatie (zoals rijst-tarwe)
 • Agroforestry (bos- en landbouw geïntegreerd)
 • Geïntegreerde plaagbestrijding (inzet van natuurlijke vijanden in plaats van pesticiden)

Deze landmanagementtechnieken bestaan natuurlijk allang, maar worden slechts mondjesmaat toegepast. Nieuwe technologieën spelen wel degelijk een grote rol in sustainable intensification. Denk aan precisiebemesting door inzet van drones of gebruik van hoge resolutie (open source) beelden van het ESA Sentinel programma

Kennisoverdracht en financiering. Dáár lijkt het aan te ontbreken om al die mooie maatregelen op grote schaal uit te kunnen rollen. Hoe dat te versnellen is een mooi onderwerp voor de volgende nieuwsbrief.


NIEUWE SOORTEN IN HET ASSORTIMENT!
 

Dit seizoen niet één maar twee nieuwe soorten in het assortiment. De abonnementhouders hebben hun keuze al door kunnen geven. Dit zijn de onze nieuwe pareltjes: 

Cranberry (Vaccinium macrocarpon "Pilgrim")
, een supergezonde bes van Nederlandse bodem, met prachtige bloemetjes die lijken op de kop van een kraanvogel. Rhododendron simsii (in wit en roze)
, ook bekend onder de oude naam Azalea, bezit de unieke eigenschap om in het winterhalfjaar, binnenshuis zeer lang te kunnen bloeien.

Deze nieuwe (en andere planten) bestel je hier. Zoals altijd worden ook deze soorten voorzien van een kaartje met achtergrondinformatie en leuke weetjes. Bijvoorbeeld over de Rhododendron arboreum, een familielid van de simsii. Deze boom, die aan de voet van de Himalaya groeit, kan tot 30 meter hoog worden. En dat levert plaatjes op zoals bovenaan deze nieuwsbrief. De tussen-de-regels-verstopte-prijsvraag luidt: wat is de naam van de hoogste witte top op de foto? Wie als eerste op de blog op onze website reageert met het goede antwoord wint een code voor een gratis plantje :-).

 
 

HET KLIMAATBERICHT

Als aanvulling op het gewone weerbericht (dat iedereen kent maar z’n relevantie vrij snel verliest) staan elke nieuwsbrief in deze rubriek enkele grafieken met de meest actuele metingen over de staat van het klimaat:

 • De wereldwijde temperatuur (afwijking ten opzichte van het langjarig gemiddelde)
 • Het arctisch en antarctisch zee-ijs oppervlak
 • De CO2-concentratie gemeten op Mauna Loa (Hawaii)

 

Temperatuur

Afgelopen maand was de warmste november uit de meetreeks. Zonder een gemiddeld koudere december gaat 2016 de boeken in als het warmste jaar tot nu toe.

Uitleg: maandelijkse afwijking van de gemiddelde maandtemperatuur in de lagere atmosfeer in de periode 1981-2016 op basis van satellietmetingen. De pieken in 1998 en 2016 zijn het gevolg van een vrij sterke El Ninõ. Bron: dr Roy Spencer, PhD

 

Zee-ijs

De twee grafieken tonen de hoeveelheid zee-ijs rond de Noordpool en rond de Zuidpool.
De video eronder maakt de ontwikkeling door de tijd zichtbaar (een aanrader!).
 


Uitleg:
 het Arctisch en Antarctisch zee-ijs oppervlak (het gebied met minimaal 15% zee-ijs bedekking) in miljoen vierkante kilometer. Elk jaar wordt het laagste punt in september bereikt. De dikte (en daarmee het totale volume) is niet uit deze grafiek af te leiden. Bron: National Snow & Ice Data Center


Uitleg:
 deze animatie laat zien hoe het arctisch zee-ijs door zeestroming en luchtcirculatie wordt verplaatst. Grijs is éénjarig ijs, wit is 5 jaar of ouder. Het totale oppervlak met zee-ijs van 5 jaar of ouder is tussen september 1984 en september 2016 met 94% afgenomen. Bron: NASA's Goddard Space Flight Center/Jefferson Beck


CO2


De blaadjes zijn gevallen dus de CO2-concentratie is weer aan het stijgen. We zijn welgeteld 1 dag in september onder de 400 ppm gedoken. Op naar de 415 ppm in mei?
  


Uitleg:
 de huidige CO2­-concentratie in de atmosfeer (parts per million) gemeten op Mauna Loa (Hawaii). De jaarlijkse stijging en daling van de CO2-concentratie (waardoor de zaagtandjes ontstaan) wordt veroorzaakt doordat de meeste planten op het Noordelijk halfrond groeien. In het zomerhalfjaar nemen die CO2 op en in het winterhalfjaar verteren (met name) de bladeren weer waardoor CO2 vrijkomt. De stijgende trend wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Bron: SCRIPPS institution of Oceanography

-- 

Reacties

 1. MountGreen MountGreen

  Ja, dat is 'm! Knap, want de foto was ook nog eens gespiegeld ;-). De code voor een gratis plantje is verzonden.

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.